Arkivplan Rennesøy kommune

    

                                             

           Rennesøy kommune     

     Det gode liv - på dei grøne øyane!

                    

klosterlamsteingard

Rennesøy kommune er en del av det unike øyriket i Ryfylke i Rogaland og ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike indre Ryfylke, en halvtimes kjøring mot nord fra Stavanger.

Plasseringen gir en stor spennvidde og variasjon i natur og landskap. Klimaet er maritimt, mildt og fuktig. Kommunen har åtte bosatte øyer som er grønne mesteparten av året.

Rennesøy kommune er rik på kulturminner og bærer preg av langvarig og godt jordbruk helt fram til i dag. Men også på øyene går utviklingen sin gang. I dag har kommunen en god blanding av tradisjonell virksomhet og et moderne liv.

Her er store muligheter for båtfolk, naturvenner, kultur- og historieinteresserte. Den lange kystlinjen kan gi gode fiskeopplevelser både fra båt og land. Her er gjestehavner, badeplasser og friområder. Rennesøy kommune har over flere år vært blant Norges raskest voksende kommune og nærmer seg 5000 innbyggere.

Et positivt omdømme inspirerer oss alle og vi jobber etter våre kjerneverdier: Ansvarlig, Raus og Engasjert.

  

grind

           Arkivplanen til Rennesøy kommune

           Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Rennesøy kommune.

           Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.

           Arkivplanen skal bidra til at Rennesøy kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6 hvor det heter:

          "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som  

           informasjonskjelder for samtid og ettertid."

        

                                             Korrekt saksbehandling og effektiv service

Arkivplanen har som formål å være et redskap for sikring av en forsvarlig arkivtjeneste i tråd med gjeldende lover og forskrifter.  En rask og korrekt saksbehandling og effektiv service.

Arkivplanen skal vise hva arkivet inneholder, hvordan det er organisert, regler og instrukser som gjelder for arkivarbeidet og dokumentasjon for elektroniske register og databaser, samt historikk.

Arkivplanen skal være en oppdatert og lett tilgjengelig informasjonsdatabase for saksbehandling og offentlig innsyn.

Målet er å få en enkel, effektiv og aktiv arkivtjeneste og et arkiv av god kvalitet.

 

                                              Arkivansvaret

I Rennesøy kommune er det organisasjons- og personalsjef som har det overordnede arkivansvaret. 

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste.

Rådmannen oppfordrer alle ansatte i kommunen om å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

barnseilryggsekk

 

  

 

 

 

Foto: Vibeke Petersen

rennesøy_logo